Φυσική Γ': Ύλη για το διαγώνισμα 1ου τριμήνου

αναρτήθηκε στις 27 Οκτ 2013, 12:01 π.μ. από το χρήστη Μαρίνα Νικολακάρου   [ ενημερώθηκε 27 Οκτ 2013, 12:25 π.μ. ]
Η επανάληψη για το διαγώνισμα 1ου τριμήνου περιλαμβάνει τα εξής:

Από το σχολικό βιβλίο:

1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο
Ας προσέξουμε ιδιαίτερα τον ορισμό του φορτίου, το σύμβολο Q ή q, τη μονάδα μέτρησης 1C, 1μC, 1nC και το πώς βρίσκουμε το ολικό φορτίο δύο ή περισσότερων σωμάτων (παράδειγμα).

1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου
Ας προσέξουμε τα φορτία των υποατομικών σωματιδίων (πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια). Ποια είναι αυτά που μετακινούνται; Επίσης προσοχή "η ηλέκτριση των σωμάτων γίνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων" και "τι φορτίο έχω αν υπάρχει πλεόνασμα/έλλειμμα ηλεκτρονίων;". Να θυμόμαστε και την αρχή διατήρησης του ηλ. φορτίου

1.4 Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία
Ηλέκτριση με επαφή και με τριβή, αγωγοί και μονωτές (χωρίς το κομμάτι της σελ. 19 από "Γιατί τα μέταλλα συμπεριφέρονται..." έως "...όλη την έκταση του αγωγού"  και χωρίς το κομμάτι από "Πώς ερμηνεύεται η συμπεριφορά..." έως "...την περιοχή της φόρτισης"). Στη μελέτη σας ίσως σας βοηθήσει και αυτό.

1.5 Nόμος του Coulomb. 
Δεν θα εξεταστείτε σε άσκηση με αριθμητική εφαρμογή του νόμου.
Θα πρέπει να έχετε κατανοήσει πολύ καλά τη λύση της ερώτησης 12 σελ 30, να μπορείτε να σχεδιάζετε τις δυνάμεις Coulomb και να εξηγείτε γιατί είναι 2 σε αριθμό και γιατί είναι ίσες σε μέτρο ανεξάρτητα αν τα δύο φορτία έχουν διαφορετική τιμή. Στη μελέτη σας ίσως σας βοηθήσει και αυτό.

Μελετήστε συστηματικά και χωρίς άγχος. Ο σκοπός του διαγωνίσματος είναι κυρίως να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας, εσείς στη μελέτη και τη συμμετοχή σας στο μάθημα και εγώ στη διδασκαλία μου.

Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν είναι καθοριστικός για το βαθμό τριμήνου.