Βιολογία Γ' Γυμνασίου: 'Υλη διαγωνίσματος

αναρτήθηκε στις 2 Νοε 2014, 11:37 μ.μ. από το χρήστη Μαρίνα Νικολακάρου   [ ενημερώθηκε 2 Νοε 2014, 11:52 μ.μ. ]
Η ύλη του διαγωνίσματος α' τριμήνου για όλα τα τμήματα της Γ τάξης περιλαμβάνει τα κεφάλαια:

    1.1 Τα μόρια της ζωής

    1.2 Κύτταρο – Η μονάδα της ζωής

    1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής


Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εξήγηση της ορολογίας (έντονα γράμματα) και ειδικότερα στα εξής:

Ανόργανες Ενώσεις: 
Η σημασία του νερού για το κύτταρο, η χρησιμότητα των αλάτων.

Οργανικές ενώσεις:
Τα 4 είδη οργανικών ενώσεων και ο ρόλος του κάθε είδους (δομικός, λειτουργικός, πηγή ενέργειας κλπ). Προσοχή στην ερώτηση 1 της σελίδας 21

Κύρια διαφορά ευκαριωτικού-προκαρυωτικού κυττάρου

Το ευκαριωτικό κύτταρο:
Η πλασματική μεμβράνη, ο πυρήνας, το κυτταρόπλασμα, τα ριβοσώματα, τα μιτοχόνδρια, διαφορές φυτικού και ζωικού κυττάρου

Το προκαρυωτικό κύτταρο:
Παράδειγμα προκαρυωτικού κυττάρου (βακτήρια), τι είναι τα ενδοσπόρια.

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών:
Τι είναι η διαφοροποίηση, κύτταρο-ιστός-όργανο-σύστημα οργάνων-οργανισμός.

Τα είδη των ζωικών ιστών:
Επιθηλιακός ιστός με καλυπτικό-προστατευτικό ρόλο (π.χ. εσωτερικό στομάχου)
Ερειστικός ιστός με στηρικτικό ρόλο (π.χ. οστά), επίσης το αίμα
Μυικός ιστός που επιτελεί τις κινήσεις με συστολή των μυικών ινών
Νευρικός ιστός ο οποίος μεταφέρει ερεθίσματα από το σώμα στον εγκέφαλο και εντολές από τον εγκέφαλο στο σώμα.

Η οργάνωση των εμβίων όντων:
Πότε δυο οργανισμοί λέμε ότι ανήκουν στο ίδιο είδος; στον ίδιο πληθυσμό; Τι είναι ο Βιότοπος; Ποιοι είναι οι Βιοτικοί και Αβιοτικοί Παράγοντες;     

Και μια οδηγία: Δεν παπαγαλίζω, κατανοώ και εκφράζω  με τα δικά μου λόγια χρησιμοποιώντας την ορολογία που έχω μάθει. Καλή μελέτη!