Δικαιώματα-Υποχρεώσεις

Δικαιώματα μαθητώνhttps://drive.google.com/file/d/0B1aTYjwmsyzeNDhpd2ExS3FKQlk/view?usp=sharing
Υποχρεώσεις

Σε κάθε σχολείο ο κανονισμός λειτουργίας ρυθμίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η διοίκηση και οι γονείς των μαθητών. Η τήρηση του κανονισμού είναι υποχρέωση όλων μας αλλά και ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης των δικαιωμάτων μας.

Επιγραμματικά οι σημαντικότερες υποχρεώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών (κατά τη γνώμη μου) είναι οι εξής:
  • Τήρηση του ωραρίου
  • Τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας 
  • Ειλικρίνεια στην επικοινωνία - Συνεργασία
  • Ευγένεια στη συμπεριφορά
  • Προετοιμασία για το μάθημα
  • Καλοπροαίρετη συζήτηση σε περίπτωση διαφωνίας
  • Αναγνώριση της προσπάθειας - Επιβράβευση του αποτελέσματος


Ας δούμε στο βίντεο και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημοκρατικού σχολείου: