Ασφάλεια στο Σχολείο"...εάν ένα σχολείο δεν μεταδίδει στους μαθητές την αίσθηση ότι είναι φιλόξενο, εκείνοι θα αντιδράσουν όπως όταν αισθάνονται ανασφαλείς. Θα κλείσουν τα κανάλια επικοινωνίας με το σχολείο και θα προσπαθήσουν να ορθώσουν γύρω τους ένα προστατευτικό τείχος το οποίο δεν επιτρέπει να τους αγγίξουν οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών του σχολείου να τους μορφώσουν..."
                                                        John E. Mayer 
                                            Mετάφραση: Πέτρος Κλιάπης
Πρώτες βοήθειες σε πνιγμονή και λιποθυμία από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης:
   Αντιμετώπιση επιληπτικής κρίσης:

http://www.socped.gr/uploads/editorfiles/files/PosterA3_Epilipsia_socped(2).pdfΣεισμός: Οι μαθητές προστατεύονται

http://www.oasp.gr/sites/default/files/_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf