Βιολογία Α'ΓυμνασίουΚεφάλαιο 1.2 (σελ.21)

Εργασία 1η: Σχεδιάζω το ζωικό ή το φυτικό κύτταρο σε ένα φύλλο χαρτί, δείχνω με βελάκια τις μεμβράνες/τοιχώματα/οργανίδια που μάθαμε στο κεφάλαιο 1.2 και προαιρετικά χρωματίζω με χρώματα τις επιλογής μου. 
    Πηγή πληροφοριών:        Σχολικό βιβλίο σελίδες 22-23
                                        Αναζήτηση εικόνων με τη δομή του κυττάρου στο διαδίκτυο.
    Στόχος:    Εξοικείωση με την ορολογία. 
                   Αξιολογείται περισσότερο η προσπάθεια και λιγότερο το αισθητικό αποτέλεσμα.
    Εκτιμώμενος χρόνος:     30' - 45' μαζί με την αναζήτηση εικόνων στο Internet. 


Εργασία 2η: Δημιουργώ με τους συμμαθητές μου ομάδες 2-3 ατόμων και προσπαθώ να φτιάξω στιχάκια σε ρυθμό ραπ που να περιέχουν την ορολογία του κεφαλαίου 1.2

    Παράδειγμα: "Έχω κύτταρα ευκαρυωτικά, 
                         διαθέτουν πυρήνα είναι μαγικά"

                        "Τα κύτταρα του πεύκου έχουν χλωροπλάστες
                         κι όταν τα κοιτάω θέλω να τρώω πάστες"

    Παρατήρηση: Επιτρέπεται η χρήση σχετικών λέξεων π.χ. μιτοχόνδρια-μιτοχονδριάκια


Κεφάλαιο 1.4 (σελ.30)

Εργασία 3η: Συμπληρώνω το φύλλο εργασίας με τη δραστηριότητα 1.6 από το Τετράδιο Εργασιών. Η σχετική φωτοτυπία θα μοιραστεί από την καθηγήτρια στο μάθημα αλλά μπορεί να βρεθεί και στο συνημμένο αρχείο Viologia1_6.pdf στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας:  

    Πηγή πληροφοριών:        Σχολικό βιβλίο σελίδες 30-31
                                        Διαδίκτυο / Εγκυκλοπαίδειες
                                        Συζήτηση με άτομα του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος
    Στόχος:                         Να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης     
                                        των οργανισμών με το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να συσχετίζουν την επιβίωσή τους
                                        στο περιβάλλον με συγκεκριμένες προσαρμογές. 
    Εκτιμώμενος χρόνος:       60' μαζί με την αναζήτηση πληροφοριών 

Κεφάλαιο 6o (σελ.113-131)

Εργασία 4η: Συντάσσω ένα σύντομο κείμενο (το πολύ μια σελίδα τετραδίου) με τίτλο ένα από τα παρακάτω:  
    
    Επιλογή 1:"Νοσήματα που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή - Τρόποι προστασίας"
    Επιλογή 2: "Οι αμβλώσεις στην εφηβεία - Κίνδυνοι για τη σωματική και ψυχική υγεία των κοριτσιών"

    Πηγή πληροφοριών:        Σχολικό βιβλίο σελίδες 123-131
                                        Διαδίκτυο / Εγκυκλοπαίδειες
                                        Συζήτηση με άτομα του οικογενειακού/φιλικού περιβάλλοντος
    Στόχος:                         Να μπορούν οι μαθητές να περιγράφουν και να αναλύουν προβλήματα τα οποία         
                                        συνδέονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα. 
    Εκτιμώμενος χρόνος:       60' - 90' μαζί με την αναζήτηση πληροφοριών 


Ċ
Μαρίνα Νικολακάρου,
7 Νοε 2012, 10:13 π.μ.