Ατομική κατασκευή


ΓΕΝΙΚΑ


Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα ακολουθηθεί για το μάθημα της Τεχνολογίας είναι αυτή της Ατομικής Εργασίας. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους μαθητές να προσεγγίσουν βασικά θέματα τεχνολογίας, που συναντά ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή. Ως μέθοδος έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι δίνει στο μαθητή την ικανότητα να αναπτύξει τόσο τις νοητικές όσο και τις πρακτικές του ικανότητες.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε μαθητής θα πρέπει να υλοποιήσει μια εργασία (project), με θέμα που θα έχει επιλέξει ο ίδιος σε συνεργασία με τους συμμαθητές του.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών αυτών οι μαθητές εμπλέκονται σε τέσσερα στάδια δραστηριοτήτων. Αυτά είναι:
  • Μελέτη τεχνολογικών τομέων και επιλογή θέματος.
  • Συλλογή πληροφοριών και κατασκευή του έργου.
  • Συγγραφή εργασίας.
  • Παρουσιάσεις
Συνοπτικά όμως μπορούμε να πούμε ότι μέσα από την Ατομική Εργασία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ένα πλήθος τεχνολογικά δημιουργήματα. Θα κατανοήσουν τη λειτουργία τους και θα εντοπίσουν την επίδραση τους σε μια σειρά τομέων της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Θα γνωρίσουν πηγές γνώσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιολογούν τις πληροφορίες τους. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο που ακολουθείται προκειμένου κάποιος να προσεγγίσει ένα σύγχρονο τεχνολογικό πρόβλημα.

από το σχολικό βιβλίο


ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το διαδίκτυο μας προσφέρει απεριόριστη βοήθεια στο να πάρουμε ιδέες για πρωτότυπες κατασκευές με απλά υλικά αλλά και να βρούμε λεπτομερείς οδηγίες και σχετικά βίντεο.
Από την άλλη μεριά δεν είναι πάντα εύκολο μέσα στον ωκεανό της πληροφορίας να εντοπίσουμε αυτό που είναι πραγματικά χρήσιμο. 
Ενδεικτικά σας προτείνω για την αναζήτησή σας να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά:

κατασκευή Τεχνολογίας Α Γυμνασίου
κατασκευή απλά υλικά
Τεχνολογία κατασκευή καράβι, Τεχνολογία κατασκευή ανεμόμυλος, κ.α.
κατασκευές με χαρτόνι

craft project car
craft making windmill


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Πολλές ιδέες θα βρείτε στο Pinterest
Όσοι ξέρουν ήδη να το χειρίζονται μπορούν να μοιραστούν το υλικό τους με το δικό μου board εδώ
Όσοι δεν έχουν λογαριασμό στο Pinterest και θέλουν να αποκτήσουν (με τη συγκατάθεση των γονέων) ας με συμβουλευτούν στο μάθημα.


Οι φωτογραφίες των κατασκευών της Α' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018 βρίσκονται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ

Τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε στο μάθημα και τις προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή και να βαθμολογηθεί η κατασκευή μας θα της βρείτε εδώ.


ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και συγγραφής πληροφοριών θα πρέπει να φτιάξουμε τα σχέδια για την κατασκευή μας. Εκτός από τις πληροφορίες που θα βρείτε στο παράρτημα Β του σχολικού βιβλίου, πολύ χρήσιμη παρουσίαση είναι και αυτή

Προσοχή! Η δημιουργία τεχνικών σχεδίων είναι ένα δύσκολο έργο για την ηλικία σας, γι αυτό θα αξιολογηθεί κυρίως η προσπάθεια και όχι τόσο το αποτέλεσμα. Δοκιμάστε να σχεδιάσετε δύο τουλάχιστον από τς τρεις όψεις (κάτοψη, πρόσοψη, πλάγια όψη) και μην ξεχάσετε την απεικόνιση των διαστάσεων.


ĉ
Μαρίνα Νικολακάρου,
9 Ιαν 2017, 4:51 π.μ.