Τεχνολογία Β' Γυμνασίου

Βιομηχανική παραγωγή:


Περισσότερα για την καταπληκτική ταινία "Μοντέρνοι Καιροί" εδώ


Στη Β' Γυμνασίου ασχολούμαστε με τη μελέτη του τρόπου λειτουργίας παραγωγικών μονάδων για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων.


Αγαθά: Τα μέσα για την ικανοποίηση των αναγκών μας

Παραγωγή: Η κατασκευή αγαθών

Σύστημα Παραγωγής: Η διαδικασία μετασχηματισμού των συντελεστών παραγωγής (εισροές) σε προιόντα και υπηρεσίες (εκροές)

Βιομηχανία: Ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών σε μεγάλη ποσότητα (μαζική παραγωγή - γραμμή παραγωγής)

 


 Τρόπος λειτουργίας ενός απλού μοντέλου συστήματος παραγωγής  (από το σχολικό βιβλίο)

 

 Οι συντελεστές που εμπλέκονται πρέπει να ενορχηστρώνονται δηλαδή ο ένας να σχετίζεται αρμονικά με όλους τους άλλους ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε μεταβολή σε ένα συντελεστή επιφέρει αλλαγές και σε άλλους συντελεστές και στο παραγωγικό αποτέλεσμαΠαίζω με την εφαρμογή: 


Παίζω με την εφαρμογή: 

Μια πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ταξινόμησης των Οικονομικών και Bιομηχανικών Δραστηριοτήτων είναι η ταξινόμηση σε

  •         Πρωτογενή κλάδο (ορυχεία, γεωργία κλπ, παραγωγή πρώτων υλών)
  •         Δευτερογενή κλάδο (κατασκευαστική βιομηχανία, μεταποίηση)
  •        Τριτογενή κλάδο (εμπόριο, υπηρεσίες, διοίκηση)


 Κατάλογος βιομηχανικών δραστηριοτήτων:                (από το Wikipedia)

1ΓΕΩΡΓΊΑΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

2. ΑΛΙΕΙΑ

3. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

4. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Α. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών; Καπνοβιομηχανία

Β. Κλωστοϋφαντουργία

Γ. Βυρσοδεψία

Δ. Βιομηχανία ξυλείας

Ε. Παραγωγή χαρτιού; Εκδόσεις; Εκτυπώσεις

ΣΤ. Διυλιστήρια πετρελαίου

Ζ. Χημική βιομηχανία

Η. Βιομηχανία πλαστικών

θ. Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

Ι. Μεταλλοβιομηχανία

IA. Κατασκευή μηχανημάτων (εκτός από αυτοκινητοβιομηχανία κλπ)

IB. Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού

IΓ. Βιομηχανία κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών

ΙΔ. Λοιπές βιομηχανίες

5. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

6. ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

7. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

11. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

12.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

14. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

'Ασκηση:    Από την παρακάτω λίστα να ταξινομήσετε τις μονάδες ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκουν 

1.              Εργοστάσιο παρασκευής μαρμελάδας και κομπόστας

2.              Τράπεζα

3.              Εργοστάσιο ζυμαρικών

4.              Ορυχείο Χρυσού

5.              Νοσοκομείο

6.              Καλλιέργεια Πορτοκαλιών

7.              Ναυτιλιακή εταιρία

8.              Οινοποιείο

9.              Διαφημιστική Εταιρία

10.          Ιδιωτική ασφάλεια (Security)

11.          Κατασκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου

12.          Εργοστάσιο Επίπλων

13.          Ιχθυοτροφείο

14.          Πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου

15.          Εστιατόριο 

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

 

 

 

 

      ĉ
Μαρίνα Νικολακάρου,
16 Σεπ 2017, 2:42 π.μ.
ĉ
Μαρίνα Νικολακάρου,
1 Οκτ 2017, 9:03 μ.μ.