Πώς κατασκευάζονται

Τι είναι η γραμμή παραγωγής;

Γραμμή παραγωγής είναι ένα σύνολο διαδοχικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται σε ένα εργοστάσιο έτσι ώστε να οδηγηθούμε από τα αρχικά υλικά σε ένα τελικό προϊόν που είναι κατάλληλο για πώληση και κατανάλωση. Πολλές φορές κατασκευάζονται ξεχωριστά τα διαφορετικά εξαρτήματα και κατόπιν συναρμολογούνται για να προκύψει το τελικό προϊόν.

Η γραμμή παραγωγής επινοήθηκε και εφαρμόστηκε πρώτα από τον Henry Ford.



Παραδείγματα γραμμής παραγωγής:
      

 Πατατάκια:


 Μακαρόνια:


 Μπαλόνια: