Τεχνολογία Γ' Γυμνασίου

                                
Στην Γ' Γυμνασίου ασχολούμαστε με έρευνα και πειραματισμό.


                                                                                                                            (Τεχνολογία Α'Λυκείου των ΗΛΙΑΔΗ-ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - ΟΕΔΒ 2010)

Το παλιό βιβλίο Τεχνολογίας της Α' Λυκείου χρησιμοποιείται από τον διδάσκοντα βοηθητικά στην Γ' Γυμνασίου. Μπορείτε να το βρείτε εδώ