Έρευνα δημοσκόπησης

Η μορφή αυτή έρευνας έχει ως κύριο σκοπό την εκτίμηση της κατανομής ενός συνόλου στα διάφορα επίπεδα μιας μεταβλητής που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, οι πολιτικές δημοσκοπήσεις έχουν στόχο να εκτιμήσουν την κατανομή των ψηφοφόρων στα διάφορα κόμματα,
την κατανομή των προτιμήσεων των ψηφοφόρων 
μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων ή των διαφόρων προγραμματικών δηλώσεων.
Η δημοσκόπηση είναι μια μορφή έρευνας που περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία με την έννοια ότι γίνονται μετρήσεις διαφόρων μεταβλητών. Όμως, δεν περιλαμβάνει συνήθως μια ανάλυση της σχέσης
μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών που εμπλέκονται στην έρευνα.     
                                                                                                                                                     (Τεχνολογία Α'Λυκείου των ΗΛΙΑΔΗ-ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - ΟΕΔΒ 2010)


Η συλλογή των δεδομένων γίνεται είτε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων είτε (ευκολότερα) μέσω ερωτηματολογίων.
 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μεθόδων θα συζητήσουμε στο μάθημα.

Σε κάθε περίπτωση καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου, αντιπροσωπευτικού δείγματος.

             


Παράδειγμα: 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικά έρευνες δημοσκόπησης στις χώρες μέλη της Ε.Ε. που είναι γνωστές με το όνομα "Ευρωβαρόμετρο". 
Κλικ στην εικόνα που ακολουθεί για να δείτε τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά τη χώρα μας.

https://drive.google.com/open?id=0B1aTYjwmsyzeTS1DRDV1QnQwbW8