Πείραμα 2ο

Πείραμα 2ο: «Η απορροφητικότητα του χαρτιού κουζίνας σε σχέση με το κόστος αγοράς του»   

Διαβάζω τις οδηγίες, εκτελώ το πείραμα με την ομάδα μου και συμπληρώνω το Φύλλο Εργασίας που θα μοιραστεί στο μάθημα.

https://drive.google.com/open?id=0B1aTYjwmsyzeOFhieExYVk1NRGM
                                                                                                                                (κλικ στην εικόνα)

Συζητώ τα αποτελέσματά μου στην τάξη και τα ερμηνεύω.
Η έρευνα εκτελέστηκε από τους μαθητές της Γ' τάξης του 4ου Γυμνασίου Κορίνθου τον Δεκέμβριο του 2016. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το τμήμα Γ3 (Α ομάδα). Να διευκρινίσω ότι τα συνθήματα που φαίνονται πάνω στα  θρανία υπέρ του Παναθηναϊκού δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου :-)