Πείραμα 3ο

Πείραμα 3ο
«Περιφερειακή όραση: Η γωνία αντίληψης για το σχήμα, το χρώμα και τις λεπτομέρειες»   

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι το φως. Θεωρείται η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί με αυτήν γίνεται άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός χώρος. Περίπου το 30% του ανθρώπινου εγκεφάλου ασχολείται με την επεξεργασία και ερμηνεία των ερεθισμάτων της όρασης. 

Περιφερειακή όραση ονομάζεται το σύνολο των οπτικών ερεθισμάτων που αφορούν περιοχές εκτός της κεντρικής όρασης. Συνήθως στο οριζόντιο επίπεδο τα ερεθίσματα συλλέγονται σε γωνία 90-95ο δεξιά και αριστερά από την ευθεία των ματιών. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ:

Με την περιφερειακή όραση αντιλαμβανόμαστε όλοι καλύτερα το χρώμα, κατόπιν το σχήμα και τελευταίες τις λεπτομέρειες του αντικειμένου. Η έρευνα εκτελέστηκε από τους μαθητές της Γ' τάξης του 4ου Γυμνασίου Κορίνθου τον Απρίλιο του 2017. 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από το τμήμα Γ5 (Β ομάδα). 

            


Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορείτε να τα βρείτε σε αρχείο excel στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
 
Ĉ
Μαρίνα Νικολακάρου,
14 Μαΐ 2017, 8:24 π.μ.