Τρόποι ηλέκτρισης- Αγωγοί και μονωτές

αναρτήθηκε στις 29 Σεπ 2011, 1:36 μ.μ. από το χρήστη Μαρίνα Νικολακάρου   [ ενημερώθηκε 26 Σεπ 2013, 12:34 μ.μ. ]
Το ηλεκτροσκόπιο:   
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για τους δύο τρόπους ηλέκτρισης, την αρχική και τελική κατάσταση των σωμάτων που εμπλέκονται: Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις πληροφορίες αυτές.


                      Ηλέκτριση με τριβή Ηλέκτριση με επαφή
 Αρχική κατάσταση σωμάτων Και τα δύο σώματα είναι αφόρτιστα  (π.χ. αφόρτιστη ράβδος & ύφασμα)       Το ένα σώμα είναι φορτισμένο και το άλλο αφόρτιστο
 (π.χ. φορτισμένη ράβδος & ηλεκτροσκόπιο)
 Τελική κατάσταση σωμάτων  Τα δύο σώματα είναι φορτισμένα με αντίθετα φορτία (+) (-) Τα δύο σώματα είναι φορτισμένα με                     όμοια φορτία: (+) (+) ή (-) (-)

 
 Ηλέκτριση με τριβή:
        Ηλέκτριση με επαφή:


    

 Ηλεκτρικοί ΑΓΩΓΟΙ Ηλεκτρικοί ΜΟΝΩΤΕΣ
 Τα υλικά που επιτρέπουν το διασκορπισμό του ηλεκτρικού φορτίου σε όλη την έκταση του αντικειμένου.
Σε έναν αγωγό δεν είναι δυνατό να φορτίσουμε μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή του αφού υποχρεωτικά τα ηλεκτρόνια διασκορπίζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επιφάνεια του αντικειμένου.
 Τα υλικά στα οποία το φορτίο δεν διασκορπίζεται (δεν "απλώνεται") σε όλη την έκταση του αντικειμένου. Όταν φορτίσουμε με τριβή ή με επαφή μια συγκεκριμένη περιοχή, το φορτίο μένει περιορισμένο στη μικρή περιοχή η οποία φορτίστηκε αρχικά. Οι άλλες περιοχές παραμένουν τελείως αφόρτιστες.
 Τα μέταλλα: Σίδηρος χαλκός, αλουμίνιο, υδράργυρος, μόλυβδος κ.α. Το νερό της βρύσης, ο υγρός αέρας Το πλαστικό, το γυαλί, το καουτσούκ, ο εβονίτης, η πορσελάνη, το κερί, το ξύλο, το απιονισμένο νερό.