Χημεία Γ': Υδρογονάνθρακες - Καύση

αναρτήθηκε στις 15 Δεκ 2011, 12:37 π.μ. από το χρήστη Μαρίνα Νικολακάρου   [ ενημερώθηκε 8 Αυγ 2012, 7:05 π.μ. ]
Ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε (σύμφωνα με την παράδοση και με το σχολικό βιβλίο).

- Από ποια στοιχεία αποτελούνται οι υδρογονάνθρακες;

- Γιατί ο άνθρακας σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; 

- Τι ονομάζουμε καύση;

- Πότε μια καύση ονομάζεται τέλεια και πότε ατελής;
  Η τέλεια δίνει ως προϊόν CO2 και η ατελής δίνει ως προϊόν CO ή C

- Πώς τοποθετούμε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές σε μια καύση;
    Παράδειγμα: Τέλεια καύση μεθανίου
    CH4    +     O2        ------->     CO2    +        Η2Ο    χωρίς συντελεστές
    CH4    +     O2        ------->     CO   +        Η2Ο    τα άτομα C είναι ήδη ισοσταθμισμένα
    CH4    +     O2        ------->     CO   +      2Η2Ο    ισοσταθμίζω τα άτομα Η
    CH4    +   2O2        ------->     CO   +      2Η2Ο    ισοσταθμίζω τα άτομα Ο
    Τελική χημική εξίσωση: CH4    +   2O2    ------- >    CO +   2Η2Ο

     Παράδειγμα: Ατελής καύση αιθανίου
    C2H6    +     O2        ------->     CO    +        Η2Ο    χωρίς συντελεστές
    C2H6    +     O2        ------->    2CO   +        Η2Ο   ισοσταθμίζω τα άτομα C
    C2H6    +     O2        ------->    2CO   +      3Η2Ο    ισοσταθμίζω τα άτομα Η
    C2H6    +   5/2O2     ------->   2CO   +      3Η2Ο    ισοσταθμίζω τα άτομα Ο
    Τελική χημική εξίσωση: C2H6  +   5/2 O2   -------> 2CO   +   3Η2Ο
     ή    2C2H6  +   5O2   -------> 4CO   +   6Η2Ο  (έχω διπλασιάσει τους συντελεστές για να απαλείψω το κλάσμα)

Comments